Wczesna ekspozycja na tiomersal i wyniki neuropsychologiczne w wieku 7 do 10 lat czesc 4

Pozostałe zmienne objaśnione zostały w pełnym modelu, jeśli wartość P była mniejsza niż 0,20, lub jeśli ich włączenie spowodowało zmianę o 10% lub więcej w oszacowaniu głównego efektu ekspozycji na rtęć19,20 (tabela F dodatku dodatkowego). Wyniki
Charakterystyka dzieci
Z 3648 dzieci wybranych do rekrutacji przetestowano 1107 (30,3%). Wśród dzieci, które nie były testowane, 512 nie spełniało jednego lub więcej kryteriów kwalifikowalności, 1026 nie mogło być zlokalizowane, a 44 miało trudności z planowaniem; ponadto matki 959 dzieci odmówiły udziału. Większość matek (68%), które odmówiły udziału w badaniu i podała powody braku uczestnictwa, wskazało brak czasu; 13% zgłosiło brak zaufania lub ambiwalencja wobec badań. Spośród 1107 dzieci, które zostały przetestowane, 60 zostało wykluczonych z ostatecznej analizy z następujących powodów: brak rejestrów szczepień, dziecko; brakujące zapisy prenatalne, 5; brakujące dane dotyczące masy, 7; i odkrycie wykluczającego stanu medycznego podczas abstrakcji zapisu, 47. Zatem do ostatecznej analizy włączono 1047 dzieci. Podział ekspozycji końcowej próbki był podobny do rozkładu ekspozycji początkowych 3648 dzieci wybranych do rekrutacji w badaniu.
Tabela 1. Tabela 1. Łączna ekspozycja na etylową rtęć według zakresu wiekowego. Mediana skumulowanej ekspozycji na rtęć z tiomersalu od chwili urodzenia do 7 miesięcy wyniosła 112,5 .g (zakres od 0 do 187,5); 8,9% dzieci miało skumulowane ekspozycje na 62,5 .g lub mniej rtęci, a 25,1% miało skumulowane ekspozycje na poziomie 150 .g lub więcej (tabela 1). Szesnaścioro dzieci (1,5%) nie miało udokumentowanej ekspozycji na szczepionkę zawierającą tiomersal lub immunoglobulinę podczas pierwszych 7 miesięcy życia. W pierwszych 28 dniach życia 30% dzieci nie miało ekspozycji na tiomersal, a 1,6% otrzymywało ponad 12,5 .g rtęci ze szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i immunoglobulin.
Mniej niż 11% dzieci było narażonych na tiomersal w okresie prenatalnym poprzez matczyne szczepienia lub przyjmowanie globulin immunologicznych. Źródła narażenia obejmują: szczepionkę przeciw grypie, 9 dzieci; anatoksyna tężca, 3; błonica i anatoksyna tężca, 8; szczepionka przeciw zapaleniu wątroby typu B, 1; oraz zawierające immunologicznie globuliny Rh zawierające tiomersal, 103.
Dzieci, które były narażone na wyższy poziom thimerosalu częściej miały matki o wyższym wskaźniku IQ i poziomie wykształcenia oraz pochodzące z dwupłciowych gospodarstw domowych, w których językiem podstawowym był angielski.
Wydajność neuropsychologiczna
Spośród 42 ocenianych przez nas neuropsychologii znaleźliśmy niewiele znaczących związków pomiędzy wynikami testu neuropsychologicznego i ekspozycji na rtęć ze szczepionek i globulin immunologicznych podawanych prenatalnie lub w ciągu pierwszych 7 miesięcy życia. Istotne wyniki omówiono poniżej.
Ekspozycja prenatalna
Tabela 2. Tabela 2. Związek pomiędzy prenatalną ekspozycją na tiomersal i wynikami neuropsychologicznymi. Zwiększone narażenie na kontakt z rtęcią w okresie prenatalnym wiązało się ze znacznie lepszymi wynikami testu przyspieszonego nazywania NEPSY (Developmental Neuropsychological Assessment) i gorszej wydajności testu cyfrowego wycofania wstecznego w skali inteligencji Wechslera dla dzieci trzeciej edycji (WISC-III) ( Tabela 2)
[hasła pokrewne: smakoterapia kasza jaglana, konflikt rzepkowo udowy, ktd młodzieńcza ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Wczesna ekspozycja na tiomersal i wyniki neuropsychologiczne w wieku 7 do 10 lat czesc 4

  1. Marlena pisze:

    Tak więc jest jednak coś, jakaś alternatywa dla takich osób

  2. Snake Eyes pisze:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: salon kosmetyczny[…]

  3. Tymoteusz pisze:

    Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas