TARGT Terapia genowa platformy do korekty niedokrwistosci w schylkowej fazie choroby nerek

Niedokrwistość u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek poddawanych hemodializie jest częściowo spowodowana zmniejszeniem lub brakiem wydzielania endogennej erytropoetyny. Rekombinowana ludzka erytropoetyna podawana dożylnie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych i zgonu, co uważa się za związane, przynajmniej częściowo, z wysokimi szczytowymi poziomami erytropoetyny w osoczu, które osiąga się po podaniu dożylnym.1,2 Transduced autologicznie regenerująca terapia genowa (TARGT), nowa autologiczna platforma do dostarczania białka, zaprojektowana w celu zapewnienia przedłużonego wydzielania białek, takich jak rekombinowana ludzka erytropoetyna, wykorzystuje niewielką autologiczną eksplantację skóry lub eksplantów (patrz Fig. S1 w Suplemencie dodatkowym, dostępna z pełnym tekstem ten list na), w którym kilka próbek biopsji danej skóry właściwej pacjenta jest transdukowanych ex vivo przy użyciu układu adenowirusoweg o zależnego od pomocy, który jest zaprojektowany do przenoszenia genu – w tym przypadku EPO, który koduje ludzkie białko erytropoetyny. Powstały system dostarczania jest określany jako TARGTEPO. Przeprowadziliśmy badania TARGTEPO in vitro i in vivo (w SCID [ciężkie złożone myszy z niedoborem odporności]) i zmierzyliśmy wydzielanie erytropoetyny. Oceniając szybkość sekrecji erytropoetyny w pożywce i ilość wydzielanej erytropoetyny, oszacowaliśmy dawkę rekombinowanej erytropoetyny, która byłaby zazwyczaj potrzebna dla każdego pacjenta. Następnie intensywnie myjemy jednostki TARGTEPO w celu usunięcia pozostałości pożywek hodowlanych i wszczepiamy odpowiednią liczbę pacjentom podskórnie.3 Stwierdziliśmy, że erytropoetyna wydzielana przez jednostki TARGTEPO miała wzór izoform podobny do wydzielanej endogennej erytropoetyny. Po przeprowadzeniu badań in vitro i in vivo w celu określenia indywidualnych dawek początkowych, w TARGTEPO podawa no TARGTEPO w jednoetapowym, klinicznym badaniu klinicznym fazy otwartej, wieloośrodkowym, jednokolumnowym, zwiększającym dawkę (ClinicalTrials.gov number, NCT02117427) do leczyć niedokrwistość u 10 pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek poddawanych hemodializie. Pacjenci zostali przydzieleni do jednej z dwóch grup dawek – małej dawki (18 do 25 IU na kilogram masy ciała na dzień, 6 pacjentów) i wyższej dawki (35 do 45 IU na kilogram dziennie, 4 pacjentów). Podstawowymi wynikami były bezpieczeństwo kliniczne, właściwości farmakokinetyczne i czas w docelowym zakresie hemoglobiny (od 9 do 12 g na decylitr) zgodnie z klinicznymi zaleceniami dla pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. Protokół badania jest dostępny pod adresem. Ryc. 1. Ryciny 1. Poziomy erytropoetyny i hemoglobiny po implantacji u pacjentów ze schyłkową chorobą nerek. Przedstawiono miesięczne stężenie erytropoetyny (panel A) i hemoglobiny (panel B) po implantacji TARGTEPO u 9 z 10 pacjentów ( stężenie erytropoetyny u Pacjenta 7 utrzymywało się powyżej linii podstawowej tylko przez 2 tygodnie). Szary obszar na panelu B wskazuje pożądany zakres hemoglobiny zgodnie z klinicznymi wytycznymi4 (ciemniejszy szary obszar wskazuje najbardziej pożądany zakres, jaśniejszy szary obszar [między 11 a 12 g na decylitr] wskazuje odpowiedni zakres, który nie wymaga interwencji). Wszyscy pacjenci poddani implantacji TARGTEPO mieli początkowy wzrost stężenia erytropoetyny w osoczu, a stężenie hemoglobiny w osoczu utrzymywało się powyżej lub w pożądanym zakresie dla większości pacjentów (ryc. 1). Stężenie erytropoetyny w osoczu pozostawało stabilne w zakresie fizjologicznym. U 7 z 10 pacjentów poddanych implantacji poziomy erytropoetyny i hemoglobiny utrzymywały się w pożądanym zakresie przez okres co najmniej 5 miesięcy bez potrzeby wstrzykiwania rekombinowanej ludzkiej erytropoetyny. Te utrzymujące się poziomy erytropoetyny i hem oglobiny po wszczepieniu TARGTEPO osiągnięto przy maksymalnym poziomie erytropoetyny w osoczu wynoszącym w przybliżeniu jedną setną maksymalnego poziomu zmierzonego u tych pacjentów, gdy otrzymywali oni rekombinowaną erytropoetynę ludzką przez wstrzyknięcie podczas fazy docierania do badania, oraz z ekspozycją na erytropoetynę (mierzoną jako powierzchnia pod krzywą stężenie-czas), która była jedną dziesiątą wartości uzyskanej podczas podawania rekombinowanej ludzkiej erytropoetyny przez wstrzyknięcie. Nie stwierdzono poważnych działań niepożądanych związanych z TARGTEPO i nie stwierdzono żadnych oznak, zarówno na histologicznych odcinkach TARGT wyciętych z pacjentów lub testów przeciwciał antytryptropenowych, immunogenności na TARGT, jak i na erytropoetynę wydzielaną z TARGTEPO. To wczesne badanie nie pozwala nam ocenić ryzyka lub korzyści stosowania TARGTEPO w porównaniu z podawaniem rekombinowanych zastrzyków erytropoetyny Taka ocena wym agałaby prospektywnego, randomizowanego badania. Shany Blum, MD, Ph.D. Nir Shapir, Ph.D. Reem Miari, mgr inż. Benny Lerner, B.Sc. Belly Koren, mgr inż.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „TARGT Terapia genowa platformy do korekty niedokrwistosci w schylkowej fazie choroby nerek

 1. Washer pisze:

  Cała ta pisanina o witaminie C, E i różnych metalach obecnych w owocach

 2. Mieszko pisze:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: rehabilitacja dzieci[…]

 3. Slow Trot pisze:

  Tętniak mózgu może przytrafić się w każdej rodzinie

 4. Henryk pisze:

  [..] Odniesienie w tekscie do powiększanie członka[…]

 5. Miłosz pisze:

  Owoce składają się w dużej mierze z wody

 6. Toe pisze:

  Article marked with the noticed of: psychoterapia wrocław[…]

 7. Ewa pisze:

  stłuczenie, ból mięśniowy, czy nerwoból