Archiwa tagu: denar oborniki

śmiertelność u pacjentów z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej: ogólnopolskie badanie kohortowe

W tej ogólnokrajowej kohorcie pacjentów z defektem przegrody międzyprzedsionkowej (ASD), najliczniejszej do tej pory, podajemy najdłuższy czas obserwacji z zamknięciem i bez zamknięcia w dzieciństwie i wieku dorosłym w porównaniu z kohortą ogólnej populacji. Metody i wyniki Korzystając z rejestrów … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania śmiertelność u pacjentów z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej: ogólnopolskie badanie kohortowe została wyłączona

Program pilotazowy Medicare Health Support

Koszt i wykorzystanie usług zdrowotnych przez beneficjentów w planie korzyści Medicare z lub bez pomocy w zarządzaniu chorobą. McCall i Cromwell (wydanie 3 listopada) 1 budzą wątpliwości co do możliwości komercyjnych programów zarządzania chorobami, aby poprawić jakość opieki i zmniejszyć … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Program pilotazowy Medicare Health Support została wyłączona

Nietypowa hiperplazja piersi

W artykule na temat roli atypowego rozrostu w ocenie ryzyka raka piersi Hartmann i in. (Numer stycznia) stwierdzają, że model międzynarodowego badania interwencyjnego raka piersi (IBIS) nie dostarcza dokładnych szacunków ryzyka dla kobiet z atypowym rozrostem. Po doniesieniu o wynikach … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Nietypowa hiperplazja piersi została wyłączona

Nowi agenci dla hiperkaliemii

W pracy Weir i wsp. (Wydanie 15 stycznia), niska wyjściowa częstość stosowania diuretyków pętlowych (32% pacjentów) jest godna uwagi i może ograniczyć kliniczne zastosowanie ich odkrycia, że patiromer był skuteczny w zmniejszaniu hiperkaliemii u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek otrzymujących … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Nowi agenci dla hiperkaliemii została wyłączona

Antenatal Betametazon dla kobiet zagrozonych póznym przedwczesnym porodem

W badaniu Gyamfi-Bannerman i in. (Problem z 7 kwietnia), leczenie prenatalne betametazonem u kobiet zagrożonych późnym przedwczesnym porodem zmniejszyło powikłania oddechowe noworodków u ich niemowląt. Odkrycia te są zgodne z naszym badaniem przedporodowym na okresowe cięcie cesarskie (ASTECS) 2, które … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Antenatal Betametazon dla kobiet zagrozonych póznym przedwczesnym porodem została wyłączona

Leczenie lub monitorowanie wczesnego raka prostaty

Najlepsze początkowe podejście do wczesnego (niskiego ryzyka lub pośredniego ryzyka) raka prostaty pozostaje nieznane. Konkretnie, czy aktywne monitorowanie za pomocą testów antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) w przeciwieństwie do leczenia prowadzi do zwiększenia przerzutów i śmierci z powodu raka prostaty? … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Leczenie lub monitorowanie wczesnego raka prostaty została wyłączona

Zika na nerwy? Stowarzyszenie z zespołem Guillain-Barré AD 2

Chociaż badania z wykorzystaniem ludzkich neuronalnych komórek progenitorowych wykazały, że zakażenie ZIKV zwiększa śmierć komórki i powoduje dysrupcję progresji cyklu komórkowego, nadal brakuje dowodów na bezpośredni neurotropizm w dorosłych komórkach nerwowych. Ostatnie badania wykazały, że istnieje duże nakładanie się peptydów … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Zika na nerwy? Stowarzyszenie z zespołem Guillain-Barré AD 2 została wyłączona

Choroba reumatyczna serca – góra lodowa w wodach tropikalnych

Choroba reumatyczna zaliczana jest do najpoważniejszych bakte- rii sercowo-naczyniowych w minionym stuleciu1. W wyniku poprawy warunków życia i wprowadzenia penicyliny choroba została prawie całkowicie wyeliminowana w krajach rozwiniętych w latach 80. XX wieku. Pozostaje jednak siłą, z którą należy się … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Choroba reumatyczna serca – góra lodowa w wodach tropikalnych została wyłączona

Cholesterol HDL, bardzo niski poziom cholesterolu LDL i zdarzenia sercowo-naczyniowe

Wysoki poziom cholesterolu lipoprotein (HDL) jest silnym odwrotnym czynnikiem predykcyjnym zdarzeń sercowo-naczyniowych. Jednak nie jest jasne, czy to powiązanie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie cholesterolu o niskiej gęstości lipoprotein (LDL). Metody Analiza post hoc niedawno zakończonego badania leczenia nowym … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Cholesterol HDL, bardzo niski poziom cholesterolu LDL i zdarzenia sercowo-naczyniowe została wyłączona

Cholesterol HDL, bardzo niski poziom cholesterolu LDL i zdarzenia sercowo-naczyniowe ad 6

W modelu wieloczynnikowym (ryc. 2A) kwintyl poziomu cholesterolu HDL miał znaczenie graniczne jako predykator poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (P = 0,05), bez dowodów interakcji z kwintylem poziomu cholesterolu LDL (P = 0,67). Współczynniki zagrożenia i 95% przedziały ufności dla kwintyli 2 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Cholesterol HDL, bardzo niski poziom cholesterolu LDL i zdarzenia sercowo-naczyniowe ad 6 została wyłączona