Nowi agenci dla hiperkaliemii

W pracy Weir i wsp. (Wydanie 15 stycznia), niska wyjściowa częstość stosowania diuretyków pętlowych (32% pacjentów) jest godna uwagi i może ograniczyć kliniczne zastosowanie ich odkrycia, że patiromer był skuteczny w zmniejszaniu hiperkaliemii u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek otrzymujących renina- inhibitory układu angiotensyna-aldosteron (RAAS). African American Study of Kidney Disease and Hypertension (AASK) zakwalifikowało 1094 czarnych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, które przypisano nadciśnieniu. W AASK około 40% uczestników zostało losowo przydzielonych do blokady RAAS. Podczas obserwacji trwających od 3,0 do 6,4 lat stwierdzono tylko 80 przypadków hiperkaliemii u 51 pacjentów (<5%). 2 W szczególności 75% pacjentów otrzymywało diuretyk w postaci pętli, a stosowanie tego leku było związane ze zmniejszeniem 59% ryzyka hiperkaliemii. Ustalenia AASK sugerują, że włączenie diuretyku pętlowego w terapii pacjentów z prz ewlekłą chorobą nerek leczonych inhibitorem RAAS może zmniejszyć potencjalną potrzebę patiromeru, aby zapobiec hiperkaliemii. Analiza podgrup podzielona na straty w zależności od stosowania w pętli moczopędnej ma charakter informacyjny, aby pomóc nam zrozumieć, czy patiromer ma jakąkolwiek dodatkową korzyść u pacjentów już otrzymujących diuretyki pętlowe. Robert A. Phillips, MD, Ph.D. Houston Methodist, Houston, TX org Lawrence J. Appel, MD, MPH Johns Hopkins University, Baltimore, MD Joy M. Weinberg, MD Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 2 Referencje1. Weir MR, Bakris GL, Bushinsky DA, et al. Patiromer u pacjentów z chorobą nerek i hiperkaliemią otrzymujących inhibitory RAAS. N Engl J Med 2015; 372: 211-221 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Weinberg J, Appel L., Bakris G. i in. Ryzyko hiperkaliemii u pacjentów bez cukrzycy z przewlek łą chorobą nerek otrzymujących leczenie hipotensyjne. Arch Intern Med 2009; 169: 1587-1594 Crossref Web of Science Medline Weir i in. opisać grupę pacjentów z poziomem potasu w surowicy wynoszącym od 5,1 mmol na litr do mniej niż 6,5 mmol na litr (umiarkowana do ciężkiej hiperkaliemia), stadium 3 lub 4 przewlekłej choroby nerek i stabilne stosowanie inhibitorów RAAS. Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli zmiany elektrokardiograficzne związane z potasem lub inne określone poważne schorzenia. Rozpoczęto leczenie eksperymentalne i wysłano je do domu z kolejnymi testami laboratoryjnymi 3 dni później. Ich stosowanie inhibitorów RAAS nie zostało zmodyfikowane. Projekt badania został zatwierdzony po przeglądzie etyki we wszystkich ośrodkach badawczych. Brak jest dowodów na temat leczenia takich pacjentów, jak umiarkowana lub ciężka hiperkaliemia. Czy autorzy mogą wyjaśnić, dlaczego czuli się bezpiecznie, wysyłając tych pacjentów do domu z poziomem po tasu wynoszącym 6,4 mmol na litr bez określonego ustalonego leczenia? Thomas E. Finucane, MD Johns Hopkins Bayview Medical Center, Baltimore, MD edu Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. W dwóch artykułach i jednym artykule wstępnym na temat leczenia hiperkaliemii (patiromer w badaniu Weira i współautorów oraz cyklicznego krzemianu cyrkonu [ZS-9] w badaniu Packhama i wsp.2), byłem zaskoczony, że autorzy nie wspomnieli o fludrokortyzon. Z mojego doświadczenia wynika, że fludrokortyzon działa dobrze jako długotrwała terapia przez zwiększenie wydalania potasu z moczem (kaliuresis). To kosztuje tylko 40 centów przy początkowej dawce 0,1 mg na dobę. Głównym efektem ubocznym tego syntetycznego mineralokortykoidu jest zatrzymywanie sodu, z późniejszymi obrzękami. Jednak ten efekt uboczny pozwala na zwiększenie dawki diuretyków, co dodatkowo zwiększa wydalanie potasu przez nerki. Arkady Synhavsky, MD Specjalist a ds. Nerek w Minnesocie, Saint Paul, MN -mn.com Poglądy wyrażone w tym liście są poglądami korespondenta i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy specjalistów od nerki z Minnesoty. Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 2 Referencje1. Ingelfinger JR. Nowa era w leczeniu hiperkaliemii? N Engl J Med 2015; 372: 275-277 Full Text Web of Science Medline 2. Packham DK, Rasmussen HS, Lavin PT, i in. Cyklo-krzemian sodowo-cyrkonowy w hiperkaliemii. N Engl J Med 2015; 372: 222-231 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline Weir i in. i Packham i in. stwierdzają, że sulfonian sodu polistyrenu jest związany z martwicą okrężnicy, jest wskazany tylko w ostrych ustawieniach i jest nieodpowiedni jako aktywna kontrola. Jednak autorzy niepoprawnie powołują się na wyniki naszego dużego retrospektywnego badania kohortowego na częstość występowania martwicy okrężnicy związanej z sulfonianem sodu polistyrenu jako potwier dzającą [więcej w: stomatologia implanty, neurolog Wrocław, leczenie depresji ]

[podobne: komórki endocerwikalne, denar oborniki, cwiczenia na powiekszenie peniasa ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Nowi agenci dla hiperkaliemii

 1. Henryk pisze:

  Article marked with the noticed of: dentysta ochota warszawa[…]

 2. Gaja pisze:

  Jeśli nie chorujesz na jakaś popularną znaną przez lekarza chorobę

 3. Błażej pisze:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu palarnia kawy[…]

 4. Dark Horse pisze:

  nadwrażliwe jelita i nietolerancja mleka krowiego

 5. Bartłomiej pisze:

  [..] Cytowany fragment: nebulizator[…]

 6. Hyper pisze:

  Byłam już u dwóch dermatologów