niskopłytkowość przyczyny

Ponad połowa pacjentów z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS) ma negatywne skutki, gdy są leczeni pentamidyną lub trimetoprimem-sulfametoksazolem1. U zwierząt laboratoryjnych 1,4-hydroksynaftochinon oznaczony jako 566C80 lub atowakwon jest co najmniej tak samo skuteczny jak trimetoprim-sulfametoksazol w zapobieganiu i leczeniu mysiego zapalenia płuc Pneumocystis carinii2, chociaż mechanizm działania nie został określony. W Plasmodium falciparum hydroksynaftochinony przeszkadzają w łańcuchu transportu elektronów, pośrednio hamują aktywność dehydrogenazy dwuwodorotlenowej i zatrzymują syntezę pirymidyn 3-5. Ponieważ wstępne badania kliniczne6,7 wykazały, że atowakwon jest skuteczny i dobrze tolerowany przez pacjentów z AIDS, przeprowadziliśmy prospektywne badanie porównujące atowakwon i trimetoprim-sulfametoksazol do leczenia zapalenia płuc P. carinii u takich pacjentów. Do porównania wybrano trimetoprim-sulfametoksazol, ponieważ jest to jeden z dwóch leków zatwierdzonych przez Food and Drug Administration do leczenia tej infekcji i jest co najmniej równy pentamidinie w skuteczności terapeutycznej1-8.
Metody
Projekt badania
Badanie to było randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym badaniem porównującym skuteczność i bezpieczeństwo atowakwonu z trimetoprimem-sulfametoksazolem w leczeniu łagodnego (gradient pęcherzyków płucnych w tętnicy, <35 mm Hg) i umiarkowanie ciężkiego (gradient pęcherzyków płucnych w tętnicy, Od 35 do 45 mm Hg) P. carinii zapalenie płuc u osób dorosłych z AIDS. Pacjenci byli stratyfikowani przed rejestracją na podstawie ciężkości ich choroby. Punktem końcowym wybranym do określenia wielkości próbki był odsetek osób z łagodną chorobą, w których leczenie uznano za udane. Próbkę obliczono w celu ustalenia, że atowakwon nie był mniej skuteczny terapeutycznie niż trimetoprim-sulfametoksazol9. Klinicznie istotną różnicę zdefiniowano jako arytmetyczną różnicę 0,15 w zakresie skuteczności.
Pacjenci otrzymywali trimetoprim-sulfametoksazol lub atowakwon przez 21 dni, chyba że nie wystąpiła odpowiedź lub wystąpiła toksyczność leku. Pacjentów, którzy przeżyli, oceniano na podstawie radiografii klatki piersiowej po 4 tygodniach oraz w oparciu o wywiad kliniczny po ośmiu tygodniach od zakończenia terapii. Pacjenci zostali podzieleni na kategorie zgodnie z punktami końcowymi określonymi w następujący sposób.
Definicje punktów końcowych
Niepowodzenie terapeutyczne z powodu braku skuteczności
Zastosowano cztery definicje niepowodzenia terapeutycznego z powodu braku skuteczności: (1) pogorszenie jakości po pierwszych 3 dniach leczenia i konieczność wentylacji mechanicznej; (2) pogorszenie po 7 dniach terapii, określone przez obecność dowolnych dwóch z trzech warunków: pogorszenie wymiany gazowej (tj. Wzrost gradientu pęcherzyków płucnych w tętnicach o 20 mm Hg lub więcej w stosunku do wartości linii podstawowej, z wartość bezwzględna większa niż 30 mm Hg), pogarszające się wyniki badania radiografii klatki piersiowej i nasilające się objawy kliniczne; (3) brak poprawy gradientu pęcherzyków płucnych i tętniczych, radiogramu klatki piersiowej lub objawów klinicznych po 10 dniach leczenia; oraz (4) wymaganie dotyczące alternatywnej terapii w ciągu 4 tygodni od przerwania badania, chociaż żaden pacjent nie został uznany za osobę z niepowodzeniem terapeutycznym zgodnie z tym kryterium.
Ograniczające działanie działania niepożądane
Przerwanie leczenia wynikające z podejrzenia toksyczności badanego leku i konieczności alternatywnego leczenia uznano za działanie niepożądane ograniczające leczenie
[więcej w: tomasz winciorek, pryszcz w uchu, taskoprojekt ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „niskopłytkowość przyczyny

 1. Nina pisze:

  [..] Odniesienie w tekscie do gabinet medycyny estetycznej[…]

 2. Weronika pisze:

  Dwóch lekarzy mnie zbyło, wyraźnie nie chcieli tego kłopotu.

 3. Marlena pisze:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: badania psychologiczne[…]

 4. Osprey pisze:

  wyniki usg wykazały na lewym płacie