Cholesterol HDL, bardzo niski poziom cholesterolu LDL i zdarzenia sercowo-naczyniowe ad 6

W modelu wieloczynnikowym (ryc. 2A) kwintyl poziomu cholesterolu HDL miał znaczenie graniczne jako predykator poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (P = 0,05), bez dowodów interakcji z kwintylem poziomu cholesterolu LDL (P = 0,67). Współczynniki zagrożenia i 95% przedziały ufności dla kwintyli 2 do 5 poziomu cholesterolu HDL (z kwintylem jako odniesieniem) wynosiły 1,00 (95% CI, 0,82 do 1,21), 0,80 (95% CI, 0,65 do 0,99), 0,92 ( 95% CI, 0,74 do 1,13) i 0,75 (95% CI, 0,60 do 0,95). Osobną analizę przeprowadzono w celu oceny wpływu cholesterolu HDL na wynik u osób z najniższą warstwą cholesterolu LDL (<70 mg na decylitr). W tej grupie, zgodnie z analizą wieloczynnikową (ryc. 2B), ryzyko poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego różniło się istotnie pomiędzy kwintylami poziomów cholesterolu HDL (P = 0,03). Pacjenci z najwyższym kwintylem cholesterolu HDL mieli mniejsze ryzyko wystąpienia poważnych incydentów sercowo-naczyniowych niż pacjenci z najniższym kwintylem (współczynnik ryzyka, 0,61, 95% CI, 0,38 do 0,97).
Stosunki cholesterolu LDL i całkowitego cholesterolu do cholesterolu HDL
Rysunek 3. Rycina 3. Związek między głównymi zdarzeniami sercowo-naczyniowymi a stosunkiem cholesterolu LDL do cholesterolu HDL w miesiącu 3 (panel A) i stosunek całkowitego cholesterolu do cholesterolu HDL w miesiącu 3 (panel B). Skorygowane ryzyko pięcioletnie odzwierciedla oczekiwane ryzyko wystąpienia pierwszego poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego dla kohorty o następujących cechach: płeć żeńska, 19,0%; średni wiek, 61,0 lat; dotychczasowy palacz, 63,2%; obecny palacz, 13,4%; wskaźnik masy ciała, 28,5; średnie skurczowe ciśnienie krwi, 130,7 mm Hg; historia cukrzycy, 15,0%; historia zawału mięśnia sercowego, 58,3%; historia choroby sercowo-naczyniowej, 5,2%; nadciśnienie tętnicze, 54,1%; i oznacza poziom glukozy na czczo, 107,7 mg na decylitr. Poziomy lipidów w 3 miesiącu wynosiły 85,8 mg cholesterolu LDL na decylitr i 140,1 mg triglicerydów na decylitr dla wszystkich pacjentów, 98,9 mg cholesterolu LDL na decylitr i 151,8 mg triglicerydów na decylitr dla osób otrzymujących 10 mg atorwastatyny i 72,6 mg. cholesterolu LDL na decylitr i 128,2 mg triglicerydów na decylitr dla osób otrzymujących 80 mg atorwastatyny.
Stosunek cholesterolu LDL do cholesterolu HDL w 3. miesiącu badania był także wysoce predykcyjny dla poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Istniały duże różnice w skrajnościach: wskaźnik zdarzeń wynoszący 5,8% u osób z najniższym wskaźnikiem był mniejszy niż połowa u osób z najwyższym wskaźnikiem (13,5%). Stosunek cholesterolu LDL do cholesterolu HDL wśród pacjentów otrzymujących statyny (miesiąc 3) pozostawał wysoce predyktywny (P = 0,006) poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, nawet po ich skorygowaniu (Figura 3A). Pacjenci w kwintylu o najwyższym stosunku cholesterolu LDL do cholesterolu HDL mieli znacznie większe ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych niż osoby z najniższym kwintylem (współczynnik ryzyka 1,82; 95% CI, 1,32 do 2,51).
Stosunek całkowitego cholesterolu do cholesterolu HDL w 3 miesiącu był również predykcyjny dla poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (Figura 3B). Po skorygowaniu osoby w kwintylu o najwyższym stosunku były istotnie większe ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych niż te w kwintylu o najniższym współczynniku, ze współczynnikiem ryzyka po dostosowaniu dla potencjalnych czynników zakłócających 1,72 (95% CI, 1,26 do 2,35 ).
Ciągłe poziomy cholesterolu HDL
Tabela 2
[patrz też: denar oborniki, polporta, czerwienica prawdziwa rokowania ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Cholesterol HDL, bardzo niski poziom cholesterolu LDL i zdarzenia sercowo-naczyniowe ad 6

  1. Oskar pisze:

    Za duzo slodyczy, chleba, zimniakow, bananow

  2. Marika pisze:

    [..] Odniesienie w tekscie do preparat na grzybice paznokci[…]

  3. Antonina pisze:

    Samemu się jest tępotą i innych pouczać