Biologicznie nieczynna leptyna i wczesna postac ekstremalnej otylosci

Wabitsch i in. (1 wyd.) podkreślają, jak biologicznie nieaktywna leptyna z mutacji w genie leptyny (p.D100Y) doprowadziła do wczesnego wystąpienia skrajnej otyłości u 2-letniego chłopca, co jest wynikiem równoległego modelu mysiego kodującego zmutowaną leptynę (p.V145E). Autorzy cytują badania charakteryzujące leptynę jako hormon pochodzący z adipocytów, odzwierciedlający stan energetyczny ciała i funkcjonujący jako sygnał sytości w podwzgórzu. W związku z tym mechanizm otyłości przypisywany jest wyłącznie temu, który wynika z hiperfagii, a co za tym idzie, z wysokiej energii. Istnieje jednak inny aspekt biologii leptyny, który dopiero niedawno został rozważony – mianowicie jego zdolność do wpływania na wydatkowanie energii poprzez brązowienie białych adipocytów przez aktywację neuronów proopiomelanokortyny, proces synergiczny z insuliną. Wykazano, że to brązujące działanie leptyny indukuje bejtujące adipocyty w białej tkance tłuszczowe j, sprzyja utracie wagi i zapobiega indukowanej dietą otyłości w modelu mysim.2 Zważywszy na tę wiedzę, utrata działania brązowienia powinna być uważana za mechanizm jako hiperfagia dla fenotypu ekstremalnej otyłości w takich zaburzeniach leptyny. Melvin K. Leow, MD, Ph.D. Duke-National University of Singapore Graduate Medical School, Singapur, Singapur org Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 2 Referencje1. Wabitsch M, Funcke JB, Lennerz B, i in. Biologicznie nieczynna leptyna i wczesna otyłość o skrajnym początku. N Engl J Med 2015; 372: 48-54 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Dodd GT, Decherf S, Loh K, i in. Leptyna i insulina działają na neurony POMC, aby pobudzić brązowienie białego tłuszczu. Cell 2015; 160: 88-104 Crossref Web of Science Medline Odpowiedź Autorzy odpowiadają: W odpowiedzi na Leow: zauważamy, że Dodd i wsp.1 ostatnio odkryli, że leptyna indukuje brą zowienie białej tkanki tłuszczowej poprzez mechanizm centralnego układu nerwowego w modelach zwierzęcych. Na podstawie tej nowej informacji, utrata masy ciała u pacjentów z wrodzonym niedoborem leptyny, którzy otrzymują leczenie leptyną, może wynikać nie tylko z poprawy hiperfagii2, ale również ze zwiększonego wydatku energetycznego spowodowanego przez brązowienie białkowej tkanki tłuszczowej wywołane przez leptynę. Ryc. 1. Ryc. 1. Różnicowanie adipogenne w obecności leptyny. Białe komórki tkanki podścieliska tkanki tłuszczowej uzyskane od trzech pacjentów z wrodzonym niedoborem leptyny poddano ex vivo różnicowaniu adipogennemu z kontrolą nośnika lub leptyną w dawce 200 ng na mililitr. Po 14 dniach RNA informacyjny (mRNA) ekstrahowano i analizowano za pomocą ilościowego testu odwrotnej transkryptazy-reakcji łańcuchowej polimerazy. Ekspresja mRNA genu kodującego białko rozprzęgające (UCP1) była związana z ekspresją genu kodującego receptor ? zaktywowany peroksysomem (PPARG), jak określono za pomocą skróconej wersji względnej krzywej standardowej (porównawczy CT) metoda. Analizy, które przeprowadzono z użyciem genu kodującego ludzką fosforybozylotransferazę hipoksantynowo-guaninową (HPRT) jako odniesienie, miały podobne wyniki. Panel A pokazuje indywidualne wartości dla próbek otrzymanych od trzech pacjentów i łączną średnią pomniejszoną o błąd standardowy. Wartość P dla połączonej analizy obliczono za pomocą t-testu z jedną próbką. W panelu B jako komórki kontrolne zastosowano komórki Simpsona-Golabiego-Behmela (SGBS). Pokazano średnią dwóch niezależnych eksperymentów. Byliśmy w stanie analizować komórki zrębu izolowane z podskórnej białej tkanki tłuszczowej otrzymane od trzech pacjentów z wrodzonym niedoborem leptyny spowodowanym mutacją c.389delG3 w genie leptyny. Poddanie wszystkich trzech próbek różnicowaniu adipogennemu ex vivo w obecności leptyny doprowadziło do wzrostu ekspresji matrycowego RNA (mRNA) genu kodującego białko rozprzęgające (UCP1) (Figura 1A). Białko to powstaje głównie w brązowej tkance tłuszczowej i bierze udział w wytwarzaniu ciepła poprzez niehomogenizującą termogenezę, regulując w ten sposób wydatki na energię. Wstępne dane wskazały również na wzrost ekspresji UCP1 w mRNA po leczeniu leptyną w adipocytach zespołu Simpsona-Golabiego-Behmela (Figura 1B) .4,5. Nasze dane sugerują, że indukowane leptyną brązowienie białej tkanki tłuszczowej może być mediowane nie tylko przez ośrodkowy układ nerwowy, ale także przez bezpośredni obwodowy wpływ leptyny na adipocyty. Pamela Fischer-Posovszky, Ph.D. Jan-Bernd Funcke, mgr inż. Martin Wabitsch, MD, Ph.D. University of Ulm, Ulm, Niemcy Pamela. -ulm.de Od czasu publikacji artykułu autorzy nie zgłaszają żadnego potencjalnego konfliktu interesów. 5 Referencje1 Dodd GT, Decherf S, Loh K, et al. Leptyna i insulina działają na neurony POMC, aby pobudzić brązowienie białego tłuszczu. Cell 2015; 160: 88-104 Crossref Web of Science Medline [patrz też: kardiolog Wrocław, kardiolog dziecięcy, badania psychologiczne ]

[hasła pokrewne: smakoterapia kasza jaglana, tomasz winciorek, polporta ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Biologicznie nieczynna leptyna i wczesna postac ekstremalnej otylosci

 1. Oskar pisze:

  błonnik+antyoksydanty

 2. Malwina pisze:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: oprogramowanie stomatologiczne[…]

 3. Twitch pisze:

  Często boli mnie głowa jakby to był tętniak

 4. Cross Thread pisze:

  Article marked with the noticed of: implanty lublin[…]

 5. Izabela pisze:

  Mam 59 lat i od 2 lat biorę tabletki