Amerykańska ustawa o bezpieczeństwie zdrowotnym – propozycja jednego płatnika ad

Różnice w kryteriach kwalifikowalności, objętych świadczeń, procedurach underwritingowych i kosztach marketingowych w branży ubezpieczeniowej są z kolei odpowiedzialne za wiele kosztów administracyjnych szpitali, lekarzy i innych usługodawców ubiegających się o zwrot kosztów. Zgodnie z amerykańską Ustawą o Bezpieczeństwie Zdrowotnym, rząd federalny zbierałby niezbędne fundusze – funkcję, którą niewątpliwie wykonuje skutecznie. Pełnoprofilowa siedmioosobowa rada krajowa, której członkowie byliby wyznaczani przez Prezydenta na sześcioletnią kadencję, nadzorowałaby program; rada krajowa byłaby odzwierciedlona przez zarząd w każdym stanie. Istniałyby także federalne i stanowe komitety doradcze, a także panele zajmujące się konkretnymi kwestiami, które wymagają ciągłej uwagi, takie jak standardy jakości i korzyści dla zdrowia psychicznego oraz leczenie nadużywania substancji. Wszystkie tablice i panele będą obejmować zarówno dostawców, jak i konsumentów.
Każde państwo będzie zarządzało własnym programem, chyba że zażąda tego rząd federalny. Państwo otrzymywałoby roczny budżet i mogłoby z kolei negocjować z dostawcami i konsultować się z radami doradczymi w celu alokacji tych środków w państwie. Ta metoda umożliwi zdecentralizowany proces decyzyjny z lokalnym dostępem. Państwo może albo płacić rachunki bezpośrednio, albo zawrzeć umowę z jednym pośrednikiem fiskalnym, który może być towarzystwem ubezpieczeniowym lub niezależnym administratorem, aby to zrobić, ponieważ program Medicare działa obecnie w regionach. Zakłady ubezpieczeń zdrowotnych nie mogły sprzedawać powielanych ubezpieczeń dla objętych usług, ale mogły obejmować świadczenia, które nie zostały uwzględnione, takie jak planowe operacje kosmetyczne.
Kontrola kosztów
Podobnie jak wiele niepokojów w Ameryce, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, system opieki zdrowotnej podlegałby dyscyplinie budżetu. Amerykańska ustawa o ubezpieczeniach zdrowotnych wiązałaby wzrost wydatków na opiekę zdrowotną ze wzrostem produktu krajowego brutto, który wzrósł o 2,1% w 1992 r., Kiedy koszty opieki zdrowotnej wzrosły o około 9%. Instytucje opieki zdrowotnej miałyby globalne roczne budżety. Państwa mogłyby negocjować z dostawcami zapłatę kosztów opieki ambulatoryjnej i indywidualnych lekarzy na zasadzie capit, pensji, lub innej potencjalnej podstawy lub na zasadzie odpłatności według harmonogramu. Bilans bilansowy byłby zabroniony.
Rozliczenia dokonywane przez praktyków byłyby poddawane przeglądowi kwartalnie, w połączeniu ze standardami wydajności dla osób pobierających opłatę za usługę. Amerykańska Rada ds. Jakości w Ochronie Zdrowia zbierałaby dane i opracowała wytyczne dotyczące praktyki w celu określenia wzorców postępowania, które sugerowałyby braki w jakości opieki. Przegląd partnerski tych wzorców praktyki, a nie indywidualny przegląd wykorzystania każdej zamówionej usługi, pomógłby w egzekwowaniu budżetu. Ta metoda doprowadziłaby do istotnego zmniejszenia kłopotów administracyjnych . Ponadto, stawki mogłyby zostać zmniejszone, gdyby zwiększona objętość zagroziła, że spowoduje niedobór budżetu.
Stawki zostałyby zaprojektowane w celu zwiększenia opłat za opiekę podstawową, przy czym prawdopodobnie nieznacznie obniżono opłaty za opiekę specjalistyczną. Podobnie jak we wszystkich innych uprzemysłowionych krajach, które podobnie regulują zwrot kosztów lekarzy, jednak, USA
[więcej w: denar oborniki, taskoprojekt, czerwienica prawdziwa rokowania ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Amerykańska ustawa o bezpieczeństwie zdrowotnym – propozycja jednego płatnika ad

 1. Manimal pisze:

  Article marked with the noticed of: grzybica[…]

 2. Wiktoria pisze:

  Początkowo wykonaliśmy test na alergie i nic nie wyszło

 3. Miłosz pisze:

  [..] Cytowany fragment: metanabol bałkan[…]

 4. Rafał pisze:

  Polecam te kapsułki wszystkim osobom mającym problemy ze stawami