Zewnętrzna możliwość zastosowania testu COMPASS: analiza zmniejszenia miażdżycowej zakrzepicy w celu dalszego prowadzenia rejestru zdrowia

Celem niniejszego badania było określenie odsetka pacjentów kwalifikujących się do badania COMPASS w rejestrze Redukcji Atherothrombosis for Continued Health (REACH), powodów niekwalifikowalności oraz przedstawienie w perspektywie charakterystyki i wyników pacjentów kwalifikujących się do badania z rejestru REACH w porównaniu z rejestracją pacjentów uczestniczących w referencyjnym ramieniu aspiryny w badaniu COMPASS.
Metody i wyniki
Kryteria wyboru i wykluczenia COMPASS zostały zastosowane u pacjentów z REACH z chorobą niedokrwienną serca (CAD) lub chorobą tętnic obwodowych (PAD). Zastosowaliśmy pierwotny złożony wynik COMPASS w przypadku śmierci sercowo-naczyniowej (CV), zawału mięśnia sercowego (MI) lub udaru. W REACH 31 873 pacjentów miało CAD lub PAD oraz szczegółowe informacje umożliwiające ocenę kwalifikowalności. Wśród nich 9518 (29,9%) pacjentów miało kryteria wykluczenia, a dodatkowych 5480 pacjentów (17,2%) nie spełniało kryteriów włączenia, a zatem nie kwalifikowało się. Populacja objęta programem KOMPAS obejmowała zatem 52,9% ocenianych pacjentów z REACH (n = 16 875). Głównymi przyczynami wykluczenia były wysokie ryzyko krwawienia (51,8%), stosowanie antykoagulantów (44,8%), wymóg podwójnego leczenia przeciwpłytkowego w ciągu 1 roku od ACS lub PCI ze stentem, (25,9%), wywiad niedokrwienny mózgu <1 rok (12,4%) i ciężka niewydolność nerek (2,2%). Kwalifikacja była najwyższa wśród pacjentów z samym PAD (68,4%). Pacjenci spełniający kryteria COMPASS z REACH doświadczyli wyższych rocznych wskaźników zdarzeń pierwotnych w porównaniu z pacjentami rzeczywiście zarejestrowanymi w referencyjnym ramieniu aspiryny w COMPASS (4,2% w porównaniu z 2,9% rocznie, P <0,001).
Wniosek
Pacjenci spełniający kryteria COMPASS stanowią znaczną część stabilnych pacjentów CAD / PAD napotykanych w rutynowej praktyce klinicznej w dużym międzynarodowym rejestrze REACH, co sugeruje dobrą stosowalność zewnętrzną. Uczestnicy spełniający kryteria COMPASS doświadczyli wyższego wskaźnika pierwotnego wyniku w porównaniu z uczestnikami COMPASS w grupie leczonej ASA.
[więcej w: rehabilitacja sportowa kraków, ginekolog na nfz bydgoszcz, lista oczekujących na leczenie sanatoryjne ]

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Zewnętrzna możliwość zastosowania testu COMPASS: analiza zmniejszenia miażdżycowej zakrzepicy w celu dalszego prowadzenia rejestru zdrowia została wyłączona

śmiertelność u pacjentów z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej: ogólnopolskie badanie kohortowe

W tej ogólnokrajowej kohorcie pacjentów z defektem przegrody międzyprzedsionkowej (ASD), najliczniejszej do tej pory, podajemy najdłuższy czas obserwacji z zamknięciem i bez zamknięcia w dzieciństwie i wieku dorosłym w porównaniu z kohortą ogólnej populacji.
Metody i wyniki
Korzystając z rejestrów populacyjnych, wzięliśmy pod uwagę duńskie osoby urodzone przed 1994 r., Które otrzymały diagnozę ASD w latach 1959-2013. Wszystkie diagnozy zostały następnie zatwierdzone (n = 2277). Korzystając z oszacowań Kaplana-Meiera i regresji proporcjonalnego ryzyka Coxa skorygowanych o płeć, rok urodzenia i zmodyfikowany wskaźnik współwystępowania Charlsona, porównaliśmy śmiertelność pacjentów z ASD z rokiem urodzenia i liczbą płci w ogólnej populacji. Mediana czasu obserwacji ASD wynosiła 18,1 lat (zakres 1-53 lat). Pacjenci z ASD mieli wyższą śmiertelność [skorygowany współczynnik ryzyka (HR): 1,7; 95% przedział ufności (CI): 1,5-1,9] w porównaniu z kohortą ogólnej populacji. Skorygowany HR 30 dni po zamknięciu wynosił 1,4 (95% CI: 1,2-1,7) i wynosił 2,4 (95% CI: 2,0-2,9) dla pacjentów bez zamknięcia.
Wniosek
Ogólnie, pacjenci z ASD mieli wyższą śmiertelność długoterminową niż kohorta populacji ogólnej dopasowaną do roku urodzenia i płci. Nasze dane wskazują na niższą względną śmiertelność u pacjentów z ASD poddawanych zamknięciu niż u pacjentów z ASD, którzy nie przechodzą zamknięcia.
[więcej w: tiramisu bez jajek przepis, otyłość u dzieci i młodzieży, cwiczenia na powiekszenie peniasa ]

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania śmiertelność u pacjentów z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej: ogólnopolskie badanie kohortowe została wyłączona

Wiecej na temat hemofilii A indukowanej przez Ipilimumab

Delyon i in. (3 listopada) 1 opisują pacjenta z nabytą hemofilią A po leczeniu ipilimumabem na czerniaka. Ipilimumab jest silnym immunomodulatorem i dlatego jest prawdopodobne, że może wywołać nabytą hemofilię A. Dodatkowym czynnikiem, który może być istotny, jest ekspozycja na białko czynnika krzepnięcia VIII z sekwencją aminokwasową, która nie jest zgodna z sekwencją pacjenta. Tiede i wsp.2 zaobserwowali, że niektórzy pacjenci z nabytą hemofilią byli narażeni na działanie białka czynnika VIII, które nie pasuje do ich własnego. Konkretnie, istnieją polimorfizmy czynnika VIII przy aminokwasach 1241 (Asp ? Glu) i 2004 (Glu ? Lys). Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Wiecej na temat hemofilii A indukowanej przez Ipilimumab została wyłączona

Wyniki autopsji u dzieci z choroba rak, stóp i jamy ustnej.

Od maja 2008 r. Do lipca 2010 r. W Guangxi w Chinach miała miejsce epidemia chorób rąk, stóp i jamy ustnej. W czasie epidemii niektóre dzieci zmarły z powodu postępującej niewydolności krążeniowo-oddechowej. U 14 pacjentów wykonano uśmiercone badania patologiczne. Testy łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkryptazą różnych próbek (wymazów z gardła lub próbek kału) przeprowadzono w celu wykrycia enterowirusa 71, wirusa Coxsackie A17 i informacyjnego RNA posiewu pan-enterowirusa. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Wyniki autopsji u dzieci z choroba rak, stóp i jamy ustnej. została wyłączona

Ludzki lipidom osocza

W swojej recenzji, Quehenberger i Dennis (wydanie 10 listopada) 1 opisano lipidy w osoczu uczestniczące w chorobie Gauchera. Chociaż nie mogliby wymienić wszystkich lipidów, uważamy, że warto komentować kationową amfifilową glikolipidową globotriazylosef sfosozynę (lyso-Gb3) i jej wkład w lepsze zrozumienie patogenezy i monitorowanie choroby Fabry ego. Wysokie stężenia lyso-Gb3 w osoczu obserwowano u pacjentów z tą chorobą, 2 i poziomy te korelowały z kilkoma jego objawami 3 i zmniejszały się w odpowiedzi na terapię zastępczą enzymem. 4,5 Ponadto, proliferacja komórek mięśni gładkich naczyń gładkich Lyso-Gb32 jak również transformacja syntezy składników macierzy zewnątrzkomórkowej w hodowanych podocytach w stężeniach występujących w osoczu.6 W chorobie Fabry ego komórkami mięśni gładkich naczyń i podocytami są komórki docelowe, podczas gdy zwłóknienie jest kluczową cechą uszkodzenia narządów. . Nowość z patogenetycznego punktu wid zenia polega na tym, że rozpuszczalny mediator sprzyja uszkodzeniu komórek w chorobie, od dawna uważanej za wynik wewnątrzkomórkowej akumulacji lipidów w lizosomach. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Ludzki lipidom osocza została wyłączona